Thi công sửa chữa quán COFFEE LIBB 2 , Tại Quận 10 , chủ đầu tư : Chị Trần Thi Lý , Công trình COFFEE LIBB 1 Công Ty Xây Dựng Thiên Anh đã thi công đạt chất lượng , thẫm mỹ và tiến độ.Được sự tin tưởng từ chủ đầu tư nên Chị Lý tiếp tục xem mặt gữi vàng chọn công ty xây dựng nhà phố  Thi công cải tạo mỡ rộng quán coffee LiBB 2 . Đây cũng là 1 phần thưởng xứng đáng mà chủ đầu tư đã tặng cho công ty vì sự làm việc chuyên nghiệp , từ ban giam đốc, kỹ sư cho đến tấc cả anh em thợ hồ .

THI CÔNG SỬA CHỮA QUÁN COFFEE LIBB 2 , TẠI QUẬN 10  THI CÔNG SỬA CHỮA QUÁN COFFEE LIBB 2 , TẠI QUẬN 10  THI CÔNG SỬA CHỮA QUÁN COFFEE LIBB 2 , TẠI QUẬN 10