• Tên dự án : XÂY DỰNG NHÀ XE HAI TẦNG
  • Chủ đầu tư : Công ty TNHH PACORINI
  • Nhà thầu: Kiến Trúc Chuyên Nghiệp
  • Địa điểm : Long Thành – Đồng Nai
  • Ngày khởi công : 01/2017
  • Ngày hoàn thành : 11/2017