• Tên dự án : KHO KD – SAMSUNG VINA ELECTRONICS
  • Chủ đầu tư : Công ty Samsung Vina Electronics (Hàn Quốc)
  • Địa điểm : P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
  • Ngày khởi công : 01/2014
  • Ngày hoàn thành : 06/2014
  • Công việc : Xây dựng – ME